Home Our Programs Stories of Changed Lives

Stories of Changed Lives

Prudence Gwagwa’s Story

Ini ndinonzi Prudence Gwagwa ndine makore 17. Ini ndine mwana mumwe chete anonzi Shannel ane 1year. Chekutanga munyaya yangu ndinoda kutenda veHope worldwide Zimbabwe nedzidziso yavanotipa iyo inotibatsira pakuchengetedza vana munzira yakanaka. Ini tsika yakaipa yandaive nayo ndisati ndadzidziswa neveHope worldwide Zimbabwe yaive yekusabikira mwana wangu uye kumusiya pandaifamba, kusamuratidza rudo, kuseka vakaremara nekuseka vanorwara neHIV. Asi kupfuurikidza nedzidziso yatakadzidziswa neHope worldwide ndava kuzivazvakanaka nezvakaipa. Ndakadzidza kuti mwana anofanirwa kudya chikafu chinovaka muviri,anofanira kupiwa mafruits uye starch haifanirwe kuwanda mundiro yemwana. Ndakadzidza zvekare kufamba nemwana wangu sezvo ndaisiya mwana pandinofamba sezvo ini ndiri mwana ane mwana wake. Ndaitya kusekwa nevezera rangu asi ndakazodzidza kuti ndinofanira kufamba nemwana wangu uye kutamba naye. Ndisati ndadzidziswa neHope worldwide ini ndaiwawana nguva yokutamba nemwana pamwe chete nekumuratidza rudo. Pandakauya kuHope worldwide Zimbabwe ndakadzidza kukosha kwekuratidza mwana rudo nekuti mwana anoratidzwa rudo anova neconfidence pamwe ne healthy self-esteem.

Prudence Gwagwa and Shannel her daughter (Prudence is wearing a white hat and Shannel is wearing a pink top)

Story translated in English

The above named caregiver aged 17 is a young mother of a one year old child. Before her life changing encounter with HOPE worldwide, Prudence was not raising her child the right way. She could travel leaving her child behind because she was afraid that people of her age will laugh at her due to the fact that she has a child whilst she is still young. She was also not constant in preparing food for her child. In addition to that, she used to stigmatise the HIV positive people and would laugh at people with disability. However, thanks to HOPE worldwide, she now knows the right way to raise up her one-year old child. Under the various lessons on nutrition conducted by HOPE worldwide Zimbabwe, she now knows how to prepare a balanced diet for her child. She learnt the value of fruits and the perils associated with giving too much starch to her child. She has also learnt the importance of loving her child as the child develops child confidence and a healthy self-esteem.
Thank you!!!

Source: Story collected by Prudence Kuvheya

Enviolater Nazare’s Story

Enviolater Nazare with her child on her back

Chekutanga ndinoda kutenda Hope worldwide Zimbabwe neECD Parenting. Ini ndinonzi Enviolater Nazare ndine makore 34, ndine mwana anonzi Rufaro ane 2 years. Ndinoda kutenda nedzidziso yatinopihwa neHope worldwide yekurera vana nenzira dzakanaka. Ndakange ndiri munhu asingagone kurera mwana kana kumupa chekudya nenguva. Mwana aiti kana akauya kwandiri achiti anoda chekudya ndaimuti ambomira kusvika ndapedza zvandiri kuita. Ndinoda kutenda veHope worldwide nedzidziso yavari kutipa, ndinoti rambai makadaro. Ndatenda.

Enviolater is dressed in a pink top standing with Mrs Madzivanzira a social worker at area A Community centre.

Story translated in English

Enviolater is a caregiver who has a 2year old child. She greatly appreciates the knowledge imparted to her by Hope worldwide Zimbabwe. Before she joined Hope worldwide Zimbabwe she had little knowledge on positive parenting and

Flora Vera’s Story

Flora Vera is a 24 year old mother of 3 children, 1 boy and 2 girls. Her two girls aged 2 years and 4 years had no birth certificates. Flora Vera was introduced to Hope worldwide Zimbabwe by one of the caregivers in the ECD Parenting program. She attended one of the ECD Parenting trainings and gained interest in the program.

Pictures showing Natasha and Nicole Munonoki’s birth certificates.

Flora Vera is one of the caregivers who managed to acquire birth certificates for her children. She was encouraged to acquire birth certificates for her children after she had attended a workshop on birth certificate registration which was organised by Hope worldwide Zimbabwe which was facilitated by Mrs Marutsi from Legal Resource Foundation and Mr Dodo from Child Protection Society.

Flora Vera and her two children holding their birth certificates.

Source: Story collected by Prudence Kuvheya

Fortunate Munemo’s Story

Inini ndinonzi Fortunate Munemo ndinogara pa49 Mubvamaropa road, Mufakose. Ndakaita vana vangu vekutanga ndave ne39 years uye vana vangu vave ne2 years vari mapatya. Mumwe wevana vangu akaita malnutrition nekuti zvinhu zvanga zvakaoma. Baba vacho vakaenda kuSouth Africa kunotsvaga basa nanhasi havasati vadzoka kana kufona uku kuno ndakange ndichingoshupika nekushaya chekupa nevana. Mumwe mwana aisakura zvinoenderana neumwe wake ndipo pandakanzi mwana ari malnourished. Vekuclinic introduced me kuHOPE worldwide Zimbabwe kuti ndibatsiridzwe nechikafu pavana vangu. Ndinotenda hangu nechirongwa ichi. Mwana wangu ave kuchinja, akambenge asingafambe asi iyezvino ave kufamba saka zviri kundifadza zvikuru uye akanokwirira pama kg ake. Ndakabatsirika nekuti ndave kuwana chekupa vana, ndaisvika pakupererwa kuti vana ndovapei zvekuti dzimwe nguve vairara nenzara.

Fortunate Munemo is dressed in a red jacket

HOPE worldwide Zimbabwe yakandikurudzira kuita mabasa emaoko kuti mhuri yangu irarame, parizvino handisati ndawana chekuita asi ndiri kutsvaga kuti ndingaitei. Vanotikurudzira zvakare kurima mavegetables akasiyana siyana anopa utano kuvana. Chirongwa cheHOPE worldwide Zimbabwe chakachinja upenyu hwangu zvakanyanya nekuti iyezvino ndave kutozivawo kubata mwana zvakanaka. Ndatove zvakare munhu ane high self-esteem kuburikidza nechirongwa ichi. Ndakadzidza zvakare kuti matoys emwana haangotengwe nemari chete asi kuti ndokwanisa kugadzira matoys emwana uyezve kuti machira anogadzira chidhori chemwana.
Ndatenda!!!!

Story translated in English

Fortunate Munemo is one of the caregivers who benefited from the Nutrition program. Her husband went to South Africa in search of greener pastures but he has never returned home or called. Life became difficult for Fortunate and her children. Her children are twins aged 2 years and she struggled to make ends meet. One of her children was not developing well and at the clinic she was told that the child is malnourished. The clinic then introduced her to HOPE worldwide Zimbabwe so that she can be assisted with food to give to her children. At times the children would go to bed on an empty stomach because things were hard for Fortunate. She was very fortunate to be enrolled in the Nutrition program and was given food. Life changed for the better since then, her child gained weight and her condition improved and she is now able to walk like what other children her age do.

Fortunate Munemo with her child during the food distribution.

HOPE worldwide Zimbabwe has encouraged her to start income generating projects so that she can be able to take care of her family and she is now in the process of finding a project that will change her life and that of her children. Her life was changed through HOPE worldwide Zimbabwe’s programs as she is now able to nurture her children in the right way. Fortunate is so grateful with what HOPE worldwide Zimbabwe has done for her and her children. Thank you!!!!!!

Source: Story collected by Catherine Ngowera